Valokuvaaja Mika Majakorpi

Tervetuloa

Studiokuvia :: Mallikansiokuvia :: Henkilökuvia ::

Tämä sivusto toimii tekemieni kuvausten kuvien jakelupaikkana. Asiakkaat saavat suoran linkin omiin kuviinsa. Enimmäkseen kuvaan henkilökuvia studiossa ja muualla. Kaikki hyvät ideat toteutetaan! :)

Varsinaiset web-sivuni ovat osoitteessa www.majakorpi.net!

Haluatko itsestäsi kuvia, haluatko malliksi? Mallikansioon tai Facebookiin tuoretta ilmettä, lue lisää kuvaukset sivulta!

Teen esim. boudoir kuvauksia, mallikuvauksia, hääpotretteja, polttarikuvauksia, lapsikuvauksia ja muita studiokuvauksia.

Email: mika@majakorpi.net


---This place functions as a delivery site for photos from my photo sessions. Customers get a direct link to their own photos. Do take a look at some of my photos while you're here. I hope you like what you see!

Need photos? Would like to model? A portfolio refresh? Read more on the services page!

Email: mika@majakorpi.net
ActionActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpic AspectRectable 18dpic AspectSquare 18dpBrowserCalendarCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenFullScreenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareSizesStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWarningWrenchXCrossActionActionAltAddAdjustAlertAlert2AmazonAndroidAppleArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropCursorMoveDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2FullScreenSlimGalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLightroomLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSizesSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench Page 1Page 1 CopyCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapetemplatestemplatesEZprints-98404-landscapeEZprints-98404-portraittemplatestemplatesEZprints-98406-landscapeEZprints-98406-portraitEZprints-98407-landscapeEZprints-98407-portraittemplatestemplatestemplatestemplatesEZprints-98416-landscapeEZprints-98416-portraitEZprints-98417-landscapeEZprints-98417-portraitEZprints-98418-landscapeEZprints-98418-portraitEZprints-98419-landscapeEZprints-98419-portraitshared-style-defs
Powered by SmugMug Log In